EDUCAR EN LA DIVERSITAT ÉS RECONEIXER QUE CADA ALUMNE I ALUMNA TÉ NECESSITATS ÚNIQUES.

Des de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport  es promou el principi d´inclusió en el sistema educatiu valencià a través de programes que possibiliten l´equitat educativa, sobretot  per a l´alumnat immers en el fracàs escolar i per tant en risc d´exclusió social.

Parlem del PAM, Pla d´Actuació per a la Millora Educativa i concretament del PAC Programa d´Aula Compartida.

Les entitats i els instituts que duguem  a terme aquest programa convocàrem a altres entitats i instituts amb la finalitat de:

  • Compartir les experiències de PAC que s´estan desenvolupant en model intercentres.
  • Compartir altres modalitats i experiències.
  • Donar informació tècnica i suport a aquells instituts i entitats que volen demanar i participar en aquest programa.
  • Visibilitzar aquesta oportunitat d´inclusió educativa per a que més alumnat es puga beneficiar.

La reunió ha estat un èxit de participació, un espai de creació de xarxa, una possibilitat de créixer, de ser més instituts i entitats implicades i, per tant, un impuls com a garantia d´equitat i qualitat educativa per l´alumnat que prové del fracàs escolar i amb risc d´exclusió social.

Les entitats, Iniciatives Solidàries, Amaltea, Periferia i  Sed-Vies com a entitats externes col·laboradores dels  instituts, Orriols, Juan de Garai, Jordi de San Jordi i Malilla per desenvolupar el Programa AULA COMPARTIDA (Conselleria d´Educació, , Investigació, Cultura i Esport ), es juntaren amb les entitats Aldeas Infantiles i la Fundació Per l´amor a l´art i amb els IES Joanot Martorell, Campanar, Cabanyal, Isabel de Villena i altres que excusaren l’absència i manifestaren interès per donar més visibilitat al programa AULA COMPARTIDA, doncs vèiem la importància d´aquest programa que aporta experiències metodològiques innovadores, altra oportunitat d´inclusió educativa i millora vers  l´exclusió social de l´alumnat absentista i/o de fracàs escolar.

CAL DESENVOLUPAR POLÍTIQUES PROACTIVES RESPECTE A LA INCLUSIÓ EDUCATIVA EN FAVOR DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES I EN RISC D´EXCLUSIÓ SOCIAL.

Desde Inicatives Solidàries destaquem la importància de comptar amb el suport tant d’entitats públiques com és la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport com a privades com és l’Obra Social La Caixa a través del projecte «Puenteando hacia la inclusión educativa». Totes elles fan possible la continuïtat i millora de programes com aquest.