Al mes de febrer des de l´àrea de PDH hem ofertat al voluntariat, estudiants en pràctiques i personal de la plantilla 2 formacions: METODOLOGIA D´INTERVENCIÓ SOCIAL EN SECTORS SOCIALMENT DESFAVORITS i RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Des de del seu naiximent, l´any 1993, Iniciatives Solidàries sempre ha apostat per la formació com a eina contra l´exclusió social. El perfil de les xiques i els xics en risc d´exclusió està molt estigmatizat per la societat i aquelles persones que creguem en una societat més justa hem de revisar-nos contínuament per a no caure en eixe error i ser una ferramenta d´inclusió des del respecte i l´acostament a altres realitats.

Còm cal treballar, còm resoldre conflictes, còm treballar en equip, còm ser especialistes però no excloents…Aquestes i altres reptes s´han treballat des de la teoria i l´ acció pràctica.

Com deia Paulo Freire “Ensenyar no és transferir coneixements, sinó crear les possibilitats per a la seua pròpia producció o construcció”.

L´alta participació i la posterior avaluació molt positiva dels tallers, ens confirmem la importància d´aquesta ferramenta, LA FORMACIÓ.

Hem contat, per a la imparticipació, dels tallers amb dues dones amb una gran professionalitat, experiència d´intervenció i associativa.

Què important és que l´equip humà compte amb les ferramentes didàctiques, pedagògiques i de control o inteligencia emocional… que posibiliten unes relacions d´igualtat i respecte, una mirada i sentir horitzontal i no vertical.