Al llarg d´aquest any 2022 que estem a punt de concloure, en Iniciatives Solidàries
hem tingut molt en compte transversalitzar les temàtiques del medi ambient i la
perspectiva de gènere tant en els programes desenvolupats com en el tracte,
acompanyament i metodologia a seguir en el dia a dia de la nostra intervenció. En els
tallers més tècnics hem parlat i treballat sobre les energies alternatives, en el
relacional apostem per la igualtat des de la diversitat , aportant eines que ajuden a
eliminar la violència de gènere, la violència sexual.
Volem compartir que hem rebut un premi de l´ajuntament de València, juntament amb
altres entitats, pel nostre treball per la igualtat , hem realitzat tallers d´autodefensa per
a dones com a prevenció davant la violència masclista, en altres entitats, en IES, a
l´entorn del 25 N, dia assenyalat contra la violència cap a les dones… i com no, estem
treballant sobre les masculinitats, aportant noves mirades més democràtiques des del
masculí.
I amb tota aquesta força, continuarem treballant en aquest nou any 2023, amb
L´objectiu d´oferir noves oportunitats contra l´exclusió social i pel dret a una vida més
justa en un món més net i habitable.